Statika stavieb

Geoman – geodetická a kartografická kancelář

Geoman – geodetická a kartografická kancelář

Komplexní služby v oblastech inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Poradenství v oboru katastru nemovitostí, zajištění smluv nebo znaleckých posudků patří k servisu služeb pro naše zákazníky. Hlavním předmětem podnikání jsou následující geodetické ...

162 kmČeská republika Lukov, Hradská I 309

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

STAVBY PLUS s.r.o.

Provádíme rozpočtování staveb a zpracování výkazů výměr a slepých rozpočtů. Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti firmy s realizací staveb velice dobře známe technologické postupy provádění prací a víme, které položky z ceníku nejlépe odpovídají oceňovaným pracím. …

ZATVORENÉ (Otvára v 07:30)

SANOSTAV s.r.o.

SANOSTAV s.r.o.

Sanace vlhkého zdiva. Podřezávání zdiva, hydroizolační chemické clony, injektáže. Difúzní omítky, sanování průsaků bodových a plošných, sanování statických poruch. Vlhkostní posudky a návrhy sanačních opatření.

Petr Klier

Petr Klier

Jsme stavební firma specializující se na provádění železobetonových konstrukcí od základů, přes sloupy, stěny až po stropy. Provádíme také monolitické konstrukce bazénů. K bednění používáme systém DOKA a SGB. Konstrukce dodáváme včetně projektu statiky, ale …

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zabýváme se projektováním a návrhy nových dopravních staveb, rekonstrukcemi a opravami staveb stávajících, dále jsme schopni zajistit další inženýrské služby, jako je diagnostika a statické přepočty, odhady nákladů a podobné.

Ing. Václav Peloušek

Projektová činnost Hlavní náplní projektové kanceláře je příprava a realizace stavební projekce pro všechny typy výstavby pozemních staveb a to zejména pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost a průmyslové objekty. Projekty jsou ...

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

SVIPP, s.r.o.

SVIPP, s.r.o.

Naše specializace je projektování a provádění speciálního zakládání staveb na méně únosném podloží, zpevňování základů a zvyšování únosnosti zemin. Vlastníme technologii na provádění mikropilot (CFA 600, 900) ve stísněných prostorových podmínkách (sklepy, ...

REVITALSTAV SK s.r.o.

Výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných betónových lodžií pre bytové panelové a tehlové domy vrátane statického posúdenia. V prípade záujmu o naše služby Vás osobne navštívi obchodný zástupca.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, s.r.o.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, s.r.o.

Stavba krovů pomocí dřevěných příhradových konstrukcí spojených styčníkovými plechy, které jsou účinnou a efektivní technologií výroby nosných střešních konstrukcí. Návrh architektonického tvaru, statický výpočet, výrobní výkresy a cenový návrh jsou ...

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

STAVEX TOP CZ s.r.o.

STAVEX TOP CZ s.r.o.

Speciální zakládání staveb, a to zejména – piloty, mikropiloty, kotvy, stavební jámy, stříkané betony, mikrozákopy a dále pak základové betonové monolitické konstrukce, statika stavebních konstrukcí.

203 kmČeská republika Olomouc - Chválkovice, U Panelárny 637/1

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Machac & Machac

Statika stavieb: Odborné činnosti statiky vo výstavbe. Projektová dokumentácia nosných konštrukcií stavieb. Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb. Stavebná diagnostika, stavebnotechnický prieskum a ...

Ing. Adam Kurdík

Nabízíme služby autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb.

140 kmČeská republika Valtice, nám. Svobody 3 +

Ing. Zdeňka Nejezchlebová

Zhotovujeme projekty rodinných domů, sklepů a hal. Zabýváme se novostavbami, rekonstrukcemi, přístavbami i demolicemi. Zajistíme statické posudky, zejména pro opěrné stěny, betonové a základové konstrukce.

Ing. Libor Švaříček

Provoz projekční kanceláře se zaměřením na statiku staveb.

Ing. Ondřej Koudelka

Zajišťujeme statiku dřevěných, plastových, betonových, ocelových i hliníkových konstrukcí, rekonstrukce či adaptace pozemních staveb a statické posudky či výpočty.

Ing. Andrej Smatana – Konstrukce a statika staveb

Statik pro region Brno a okolí: statika staveb, statické posudky, návrh nosných konstrukcí, projekty statiky, poruchy a rekonstrukce, zakládání staveb.

Ing. Petr Liška

Nabídka služeb v oblasti statiky a dynamiky staveb, projekce ocelových konstrukcí.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

STABIL, s.r.o.

Poskytujeme projekční, poradenskou i znaleckou činnost ve stavebnictví se zaměřením na památky a jejich rekonstrukce či statické zajištění staveb. Provádíme posudky poruch stávajících staveb a konstrukcí včetně návrhů sanací, posudky ocelových anténních ...

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Mostní vývoj, s.r.o.

Nabízíme diagnostické průzkumy objektů. Provádíme rekonstrukce včetně oprav. Zesilujeme betonové konstrukce externí lepenou výztuží.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Ing. Aleš Utíkal

Nabídka služeb architektonického ateliéru a statické kanceláře.

190 kmČeská republika Brno - Komín, Ulrychova 931/33

Mostní a silniční, s.r.o.

Diagnostický průzkum konstrukcí mostů. Měření deformací mostů pod nadměrnými náklady mostními prohlížečkami MOOG. Návrh, realizace podpěrných systémů.

CONSTRUCT DESIGN s. r. o.

CONSTRUCT DESIGN s. r. o.

Statika ocelových a železobetonových konstrukcí, bytových či administrativních domů, výrobních hal, zakládání staveb, dílenská dokumentace. Provádíme také výpočtové optimalizace již navržených konstrukčních systémů za účelem úspory nákladů spojených s ...

Ing. Pavel Milerski

Nabízíme projekty a poradenskou činnost se zaměřením na pozemní stavitelství i statiku staveb.

Ing. Pavel Hladík

Zajišťujeme projekční i poradenskou činnost se zaměřením na pozemní stavitelství a statiku staveb.

ZIPP Brno s.r.o.

Stavební společnost specializující se na projektování, statiku železobetonových konstrukcí, kompletní realizace staveb na klíč, dopravní služby včetně odvozu a ukládání sutě a pronájmy jeřábů a montážních plošin. Zahrnuje také zámečnickou a opravárenskou ...

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Statika - dynamika, s.r.o.

Projekty a dokumentace pozemních staveb, stavebně a staticky-technické a architektonické průzkumy,řešení dynamických výpočtů a posudků.

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

JLP creative s.r.o.

Naše statická kancelář nabízí komplexní služby v oblasti statiky stavebních konstrukcí všeho druhu a ve všech úrovních složitosti. Jsme schopni efektivně, ekonomicky a s vysokou odbornou úrovní zpracovat statické výpočty jak pro mosty a inženýrské konstrukce, …

SENEST spol. s r.o.

Novostavby RD, rekonstrukce, zateplování fasád, zemní práce, bourání a demolice. Dále zajistíme projektovou dokumentaci vč. stavebního povolení, posudky o stavu vlhkosti zdiva, statické posudky, elektroinstalace, vodoinstalace a zařízení interiéru.

178 kmČeská republika Brno - Tuřany, Východní 810/6

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

Nosným programem společnosti jsou speciální stavební práce – zakládání staveb, zajištění jam a sesuvů, statické zajištění budov. Dále poskytujeme kompletní služby při zajišťování výstavby objektů pro průmysl, služby a bydlení a disponujeme vlastním ...

HS - Pozemní stavitelství, s.r.o.

HS - Pozemní stavitelství, s.r.o.

Provádíme sanace betonových a zděných konstrukcí doplněných technologiemi - stříkané betony, nabízíme statické zajištění přepjatými lany, izolace chemickou injektáží. Roubené dřevostavby – nové i rekonstrukce, ručně tesané prvky, dřevěný šindel.

Ing. Jan Čech

Provádíme statiky a projekce ocelových konstrukcí.

Statika Kocourek s.r.o.

Zabýváme se veškerou činností, která souvisí s nosnou konstrukcí od založení stavby po její střechu. Kvalitně jsme schopni zpracovat veškeré stupně dokumentace.

Statika konstrukcí s.r.o.

Nabízíme statické výpočty, posudky, projektové dokumentace, konstrukční části, výrobní a montážní výkresy.

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Zabývá se odstraněním vlhkosti z objektů a jejich sanací. Provádí bezplatnou prohlídku objektů. Zajistí statiku objektu nebo její zesílení. Vrtací práce.

I.K.SKYVA, spol. s r.o.

Vypracování statiky pozemních a inženýrských staveb i výrobní dokumentace ocelových konstrukcí.

Miroslav Demeter

Zabýváme se obchodní a stavební činností.

StaCo project, s.r.o.

Provádíme projektové a poradenské služby v oblasti navrhování nosných konstrukcí a opláštění pozemních staveb. Vypracujeme pro Vás projekt konstrukčního řešení stavby – statiky. Projekty statiky děláme od úvodních studií přes realizační dokumentaci až po ...

188 kmČeská republika Brno - Lesná, Okružní 29a

Ing. Martin Klíma

Nabídka projekce a statiky ocelových, železobetonových i dřevěných konstrukcí, občanských a bytových staveb, zakládání staveb či dílenské dokumentace.

Ing. Petr Zouhar

Provádíme statické posudky a projekty v oboru železobetonových monolitických nebo montovaných konstrukcí a ocelových i dřevěných konstrukcí.

EM3 Dřevostavby s.r.o.

Sehraný tým architektů, projektantů, statiků a tesařů specializujících se výhradně na dřevostavby. Navrhujeme a stavíme moderní dřevostavby na míru zákazníka a pozemku. Pracujeme v regionech Brno a okolí, jižní Morava a Vysočina. Provádíme: ...

ZATVORENÉ (Otvára v 08:30)

Ing. Rostislav Bílek

Zabýváme se projektováním a statikou budov a konzultacemi ve stavebnictví.

Ing. Jindřich Navrátil

Příprava projektů pro rekonstrukce i novostavby. Zajištění technického dozoru, odborných posudků a statiky staveb.

HOBAS CZ spol. s r.o.

HOBAS CZ spol. s r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výkresy k dodávkám HOBAS, sestavování a montáž trubních vodojemů, retencí, trubních odlehčovacích komor, nádrží a potrubí HOBAS, statické propočty podle různých ...

Ing. Vojtěch Šrámek

Nabídka projektové činnosti ve stavebnictví se zaměřením na statiku staveb.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Ing. Jaroslav Zeman

Statika stavebních konstrukcí. Provádíme projekty staveb, především se zaměřením na statiku. Statické a stavební posudky. U rekonstrukce bytů a bytových jader nabízíme projekty a statické posudky.

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

ELBET Cetkovice, s.r.o.

Naše společnost se zaměřuje na realizaci železobetonových konstrukcí. Nabízíme například monolitické stropní desky, přímá i točitá schodiště, průvlaky, stěny, sloupy, aj. Stropy realizujeme na základě statického výpočtu a projektové dokumentace.