Certifikačné orgány, audity • okr. Komárno a okolie

Štefan Molnár - Slovopta

Výroba, predaj a servis optických prístrojov, špeciálnych prístrojov a príslušenstva. Nové aj použité prístroje. Kalibrácia.

Ing. Milan Svateník MS - ELEKTRO

Školenia elektrotechnikov. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov. Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.

Miroslav Varga VAREL

Projektovanie, inštalácie, servis a odborné skúšky elektrických zariadení, elektronické zabezpečovacie systémy, klimatizácie.

OTVORENÉ (nonstop)

V říjnu 2022 vyšla nová verze normy ISO/IEC 27001:2022 - EZÚ

ezu.cz/aktuality/v-rijnu-2022-vysla-nova-verze-n …

Následující kroky by Vám mohly pomoci při přechodu na nové vydání normy: 1. Zakoupit ISO/IEC 27002:2022 a ISO/IEC 27001:2022. 2. Seznámit se s novými opatřeními a definicemi, jako např. primární aktiva, RTO, RPO atd. 3. Provést analýzu rizik s ohledem na nová opatření a nové rozdělení aktiv.

SCC Certifikace | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD. V rámci TÜV SÜD poskytují mezinárodní akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhle zkušenosti s auditem a certifikaci široké škály mezinárodně uznávaných manažerských systémů. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat potenciální rizika.

Co je certifikace? Vše, co byste měli vědět o certifikaci

www.dqsglobal.com/cs-cz/o-nas/certifikace/co-je- …

Základním předpokladem pro certifikaci je nezávislé, nestranné a objektivní posouzení kompetentní třetí stranou, jako je například DQS. V rámci certifikace je certifikační audit vždy součástí certifikačního procesu, který je koncipován jako trvalý. Ten zahrnuje audit celého systému a monitorování systému, které ...

Úvodní strana - České národní certifikační fórum, CNCF

www.cncf.cz

České národní certifikační fórum Vás zve na setkání auditorů, které proběhne 21. ... • Procesně vedení audity ... (ČIA) a jeho orgány, Radou ČR pro kvalitu, podnikatelskými svazy a sdruženími, organizacemi veřejného sektoru a dalšími zainteresovanými stranami, které chápou certifikaci jako jeden z důležitých ...

Certifikace CoC založená na systému PEFC | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD Czech je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro PEFC CoC. Naši důvěryhodní auditní odborníci rozumějí všem komplexním technickým a sociálním aspektům certifikace CoC pro širokou škálu průmyslových odvětví v oblasti zpracování dřeva, buničiny a papíru, balení a tisku. Můžeme vám nabídnout ...

T Cert - Certifikační schéma

tcert.cz/certifikace/certifikacni-schema

Dle požadavků normy ISO/IEC 17021-1, která se týká požadavků na certifikační orgány jsou všechny certifikační audity prováděny ve dvou vzájemně oddělených krocích. Další audity (dozorové a recertifikační) jsou již prováděny jen v jednom kroku. CERTIFIKACE

Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem? | Blog CeMS

www.cems-cz.com/blog/349-jaky-je-rozdil-mezi-int …

Certifikační audity zahrnují prvotní (initial certification), dozorové (surveillance), recertifikační (certification renewal) audity a mohou také zahrnovat speciální audity. Integrovaný audit znamená, že klient zahrnul aplikování požadavků dvou nebo více norem systémů managementu do jednoho systému managementu a jeho ...

Poskytovatel certifikačních služeb – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Poskytovatel_certifika%C4% …

Poskytovatel certifikačních služeb nabízí zajištění certifikátu pro: organizace (realizace systému jakosti, ochrany životního prostředí,…) výrobky (shoda s normou, bezpečnost elektrotechnická, radiační,…) služby (profesionalita, důvěryhodnost,…) osoby (způsobilost pro vykonávání jisté profese; svářeč ...

Audity a certifikace systémů | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD je globálním poskytovatelem auditů a certifikačních služeb. Naše důkladné znalosti dodržování předpisů po celém světě a naši velmi zkušení auditoři vám zajistí rychlé a efektivní služby. Soustředíme se na to, abychom vám pomohli zlepšit důslednost, efektivitu a soulad s předpisy - díky tomu budete moci ...

Certifikační audity – AUROS PB s. r. o. – Manažerské poradenství

management.auros.cz/audity/certifikacni-audity

Certifikaci provádějí na základě zvláštního oprávnění (akreditace) certifikační orgány. Vedle certifikace systémů managementu se můžete běžně setkat s certifikací výrobků a pracovníků. Nejběžnější „systémovou certifikací“ je certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (dříve ISO 9001 ...

Co je ISO 27001 - norma pro bezpečnost informací | LRQA

www.lrqa.com/cs-cz/iso-27001

Norma ISO 27001 – Bezpečnost informací. Zaregistrujte se a získejte řadu informací a osvědčených postupů za účelem zajištění bezpečnosti informací. Každé organizaci – bez ohledu na její velikost a odvětví – poskytne standard ISO/IEC 27001 silný základ pro komplexní strategii zabezpečení informací a ...

Základní informace | Finanční kontrola | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych …

Finanční kontrola v České republice se skládá z řídicích a kontrolních mechanismů seskupených do 3 subsystémů: veřejnosprávní kontrola, která je vykonávána kontrolními orgány podle ustanovení § 7 až 10 zákona o finanční kontrole; kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv, kterou vykonávají mezinárodní ...

IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů - CQS

www.cqs.cz/O-nas/IQNET

situační audity; Úvod O nás IQNET. IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů ... Národní certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu, které splňují kriteria ISO 17021 a které pracují v souladu s ISO 19011, se mohou stát členy IQNET. Členem se může stát zpravidla certifikační orgán z dané země ...

Oznámení (informace) ČIA pro certifikační orgány provádějící ...

www.cai.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ozn_CIA_CO …

Certifikační orgány, které budou žádat o akreditaci nebo o rozšíření rozsahu akreditace k certifikaci vybraných funkcí jsou povinny zapracovat alespoň tyto citované minimální požadavky na funkce do svých programů certifikace nebo, pokud tyto požadavky nesplňují, zvolit pro tyto nové funkce odlišný název ...

QISO - MIRAIS | ISO, ISO certifikace, poradenství, IATF 16949 ...

www.mirais.cz

Hlavním předmětem poskytovaných služeb společnosti je poradenství v oblasti BOZP a PO, řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle všech ISO norem (například: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, HACCP, ...) a implementace požadavků nařízení GDPR. v posledním období je naše činnost zaměřena na IATF ...

Certifikace kvality, systémy kvality ISO - CQS, Praha

www.cqs.cz/O-nas

PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI ! V roce 1993 se sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace dohodlo, že sdruží své finanční a personální zdroje a vytvoří společný certifikační orgán pro systémy jakosti (CQS) se širokým polem působnosti. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti.