Poradenstvo v oblasti noriem a riadenia kvality

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, …

202 kmČeská republika Olomouc, Holická 586/31y + pobočky (5)
TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

Akreditovaný certifikační orgán provádějící certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů energetického managementu, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu IT služeb.

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a ...

100% REWORK s.r.o.

100% REWORK s.r.o.

Česká společnost působící v oblasti kontrolních služeb pro automobilový a ostatní průmysl. V současné době společnost disponuje sedmi plně vybavenými provozy, rozmístěnými po celé ČR. Třídění a kontrola kvality. Montáže a drobné opracování dílů – drobné …

QualiSys, spol. s r.o.

QualiSys, spol. s r.o.

Společností poskytující poradenství a vzdělávání v oblasti systémů managementu zaměřených na kvalitu, environment a BOZP nebo integrovaných. Poradenství, které Vaši společnost dovede k úspěšné certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO 45001 nebo ...

Svářečský dozor Ing. Jindřich Otřísal

Svářečský dozor provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků. Tvorba potřebných směrnic a norem.

Vladimír Palásek

Management systémů jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti práce, zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, nebezpečných látek, ostraha osob a objektů, školení osob, které řídí služební ...

I.D.P. - Ing. Petr Dostál, s.r.o.

I.D.P. - Ing. Petr Dostál, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, kontroly, školicí činnost v oblasti BOZP a PO. Zpracování dokumentace, poradenská činnost. Zpracování dokumentace ISO 9001, OHSAS 18001. Zajišťujeme stavební dozor. Koordinátor BOZP na stavbách. Revize a prodej hasících ...

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Provádíme vyhledávání a výběry pracovníků, audity (personální, manažerské, motivační a firemní kultury). Psychodiagnostika, assessment centre, strategický development. Průzkumy spokojenosti, rozvoj manažerských a sociálních kompetencí.

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný ...

155 kmČeská republika Zlín - Prštné, L. Váchy 197
QISO - MIRAIS, s.r.o.

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Historie a zkušenosti naší společnosti se datují od roku 1997. V roce 2001 vznikla společnost QISO-MIRAIS, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poradenství v oblasti řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, ...

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

KONTROL SERVIS s.r.o.

Technicko-poradenská činnost, vypracování programu jakosti v oblasti provádění povrchové ochrany, navrhování systémů výše uvedených povrchových ochran, vyhodnocování nabídek protikorozních povrchových ochran, návrhy opatření k odstranění zjištěných …

Hygis Services s.r.o.

Sme licencovaným zabezpečovateľom komplexnej pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu prác. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme poskytovateľom uceleného systému odborných služieb. Sme partnerom v oblasti ochrany pred požiarmi a ...

HACCPoint s.r.o.

Spracovanie HACCP systémov pre všetky typy prevádzok od plánovania otvorenia prevádzky cez návrh samotnej infraštruktúry, rozmiestenia a vzhľadu prevádzky, vybavenie miestností, činnosti, ktoré sa tu budú vykonávať, poradenstvo a spracovanie potrebných ...

Ing. Adriana Strhárová - VIVANT

Ing. Adriana Strhárová - VIVANT

Spoločnosť pôsobí vyše 18 rokov v oblasti konzultácií, auditovania a školení ISO noriem. Každá firma, ktorej sme poskytovali konzultácie úspešne získala certifikát ISO normy. Vyše 160 úspešných interných a externých auditov.

Ing. Jaromír Mrázek

Poradenská činnost v oblast zavádění systémů managementu kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18000.

Ing. Petr Hudeček

Poskytování poradenských služeb v oblasti životního prostředí, jakosti, ochrany majetku, požární ochrany a bezpečnosti práce. Provádíme také certifikační audit. Vedení a aktualizace evidence právních předpisů.

ADREV, společnost s ručením omezeným

Nabízíme poradenství, školení a výrobu dokumentace při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS.

179 kmČeská republika Modřice, Masarykova 97

RNDr. Martin Přibyl

Poskytování poradenství a konzultací v oblasti dokumentace, zavádění a udržování systémů jakosti či metrologie.

MBK Consulting, s.r.o.

Poradenství a certifikace dle norem ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17799, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO 13485, outsourcing, rozhodčí a mediační řízení, čerpání dotací z fondů EŮ.

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Poradenství v oblasti certifikace systémů jakosti. Provádíme inspekce řízení výroby výrobků pro stavby a certifikace systémů managementu bezpečnosti informací ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, systémů environmentálního managementu ve ...

Ing. Zdeněk Bednář

Poradenství v oblasti zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

Ing. Josef Veselý, CSc. - Novalis Consulting

Nabídka poradenství, konzultací a potřebných školení při přípravě na certifikaci systému managementu jakosti.

AQM-ALPHA QUALITY MANAGEMENT, s. r. o.

Poradenství, zpracování a zavedení systémů kvality (ISO 9001), systémů EMS (ISO 14001), systémů BOZP (OHSAS 18001) či systémů bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) pro firmy zejména z oblasti služeb, zdravotnictví a stavebnictví.

5603 kmČeská republika, Brno - Žabovřesky

Richard Paseka

Zavádění systémů řízení kvality a environmentálního managementu. Zajištění interních auditů a poradenství v oblasti optimalizace řízení organizace.

Advice4all

Nabízíme zavádění, školení, interní audity systému řízení kvality QMS ISO 9001, environmentálnho managementu EMS 14001, BOZP OHSAS 18001, HACCP.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Zdeněk Pustina

Zabýváme se nezávislou kontrolou kvality služeb prostřednictvím externích kontrolorů.

189 kmČeská republika Brno - Královo Pole, Palackého třída 1174/63

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ing. Juraj Musil

Poskytování poradenství v systémech řízení kvality podle norem řady ISO 9001:2008, 14000. Nabídka zavedení a pomoci při certifikaci či správě systému.

Accredited Europe Consultation, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti zavádění systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ing. Petr Horák

Zaměřujeme se na poskytování komplexních služeb v oblasti systémů řízení kvality.

Pro přírodu a myslivost

Poskytování nezávislých školicích, poradenských a konzultačních služeb v oblasti managementu podniků.

3S Consulting, s.r.o.

3S Consulting, s.r.o.

Poskytování poradenství při zavádění a udržování systému dle norem a specifikací ISO. Nabídka školení, auditů a outsourcingu.

MIKROSyS, spol. s r.o.

MIKROSyS, spol. s r.o.

Zavádění a udržování systémů ISO 9001, 14001, 18001 a dalších. Nabídka management consultingu, školení, interních auditů a mapování procesů.

Experta Partner, s.r.o.

Nabídka poradenských služeb v oblasti potravinářského průmyslu a obchodu.

Bc. Kateřina Böttcher Hradilová

Nabízím audit, poradenství a konzultaci v oblasti kvality, EMS, BOZP, PO a odborně způsobilých osob v prevenci rizik.

Ludvík Holcner

Poskytujeme poradenství v oblasti systémů managementu jakosti se specializací na oděvní a textilní průmysl.

Quality services, s.r.o.

Služby v oblasti systémů managementu jakosti, životního prostředí dle a bezpečnosti práce.

219 kmČeská republika Letovice, Lesná 595/8

Ing. Čestmír Bouda

Poradenství v oblasti systémů kvality dle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, zavádění systémů, zlepšování, aktualizace, zajištění certifikace.

Ing. Martina Marethová

Nabídka implementace a auditů v oblasti systémů řízení kvality dle ISO 9001 a environmentálního managementu dle ISO 14001.

CHRISTEC, s.r.o.

Nabídka zavádění a udržování systémů řízení norem ISO, interních auditů, přípravy na externí audity, podnikového servisu, služeb v oblasti BOZP, PO.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Sdružujeme finanční prostředky českých a slovenských podniků pro zajištění aktuální informovanosti v oblasti legislativy a norem a pro aktivní zapojení se do normalizační činnosti. Členové Sdružení získávají informace o stavu a směru vývoje ve stanovených ...

Roman Peléšek

Roman Peléšek

Nabídka poradenství v systémech managementu v ČR a SR.

Jiří Walter

Poradenství při zavádění managementu jakosti dle ISO 9001:2001. Nabídka zpracování kompletních dokumentací.

Swiss Trade, s.r.o.

Poradenství v oblasti norem ISO a dotací z Evropské Unie. 605202920

L.A.leasing, s.r.o.

Poskytování konzultačních a poradenských služeb při zavádění norem řady ISO.