Cirkevné združenia pre deti a mládež • okr. Komárno a okolie

Orel jednota Dolní Bojanovice

Jsme nezisková, křesťanská organizace věnující se hlavně dětem. Našim zázemím je Orlovna spolu s hřištěm s umělým povrchem. Pořádáme příměstské tábory.

Sbor Církve bratrské v Brně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Pěvecký sbor zpívá písně různých žánrů a z různých období – od středověkých koled přes písně z období baroka po tvorbu současnou i vlastní. Různé aktivity pro děti a mládež, klub rodičů a dětí.

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

Křesťanská akademie mladých, o.s.

Občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi mládeží. Jsme mezidenominační necírkevní organizace, která se snaží pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz klademe na jednotu, ne rozdělení, a jsme zaměřeni na Bibli a …

(PDF) Zborník zo šiesteho ročníka stretnutia priateľov regionálnej ...

www.academia.edu/45071698/Zborn%C3%ADk_zo_%C5%A1 …

ŠESTÁK, Mišo. ed. Zborník zo šiesteho ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište: OZ Priatelia histórie Novohradu, 2020.

Nové Zámky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Z%C3%A1mky

Polohopis. Nové Zámky sa nachádzajú v strednej časti Podunajskej nížiny, ktorá je súčasťou Malej dunajskej kotliny.Mestom preteká rieka Nitra, 6 km východne tečie rieka Žitava a na severe od mesta preteká potok Chrenovka (maď. Tormás). Mesto bolo pôvodne vybudované na rozsiahlom Novozámockom močiari.

Vzdelávanie v profesijnom rozvoji | Ministerstvo školstva, vedy ...

www.minedu.sk/vzdelavanie-v-profesijnom-rozvoji

Vzdelávanie sa poskytuje ako jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia, alebo program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, časová a ...

Humanitárne organizácie a nadácie Slovensko (412 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/humanitarne-organizacie-a-na …

Humanitárne organizácie a nadácie - Slovensko. (412 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Humanitárne organizácie a nadácie. Humanitárne organizácie (61) Katolícke misie a charita (30) Nadácie (138) Projekty a zbierky (11) Štátne príspevkové organizácie a fondy (25) Všetky lokality.

Kňazi vo farnosti – Farnosť Svätej rodiny - Christ-Net.Sk

svatarodina.fara.sk

Kňazi vo farnosti. „ Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za ...

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2023 - DvePercenta.sk

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

Kompletný zoznam príjemcov pre dve percentá z daní, predvyplnené tlačivo k daňovému priznaniu pre rok 2023. Sťahujte dnes!

Kníhkupectvo - Komárno | Panta Rhei

www.pantarhei.sk/predajne/komarno

Pre deti a mládež Pre najmenších Rozprávky Dobrodružstvo, napätie, western Young adults Fantasy, upíri Príprava do školy, pracovné zošity Encyklopédie pre deti a mládež V cudzom jazyku Pre dievčatá Pre chlapcov Dospievanie Bájky a povesti Náboženská literatúra pre deti Pre deti a mládež - ostatné viac

ACTA CULTUROLOGICA Zväzok 22 KULTUROLÓGIA: KREATIVITA ... - DocPlayer

docplayer.org/39066963-Acta-culturologica-zvaezo …

1 ACTA CULTUROLOGICA Zväzok 22 Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra kulturológie KULTUROLÓGIA: KREATIVITA, KULTIVÁCIA, KULTÚRNOSŤ Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej 15. mája 2014 ISBN BRATISLAVA 2014. 2 ACTA CULTUROLOGICA Zväzok 22 Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta ...

BIBIANA. revue o umení pre deti a mládež. / 2009 XVI. ROČNÍK Cena 0,67

docplayer.cz/84027033-Bibiana-revue-o-umeni-pre- …

Významnú úlohu v rozvoji literatúry pre deti a mládež zohral odborný mesačník zameraný na reflektovanie literatúry a kultúry pre deti a mládež s česko-slovenskou pôsobnosťou Zlatý máj ( ); do r bol vydávaný bývalým Zväzom československých spisovateľov, v r ho vydával celoštátny Klub přátel dětské knihy a od r ...

Lacná kniha Spovedné tajomstvo (Peter Valo) (-25%) | Panta Rhei

www.pantarhei.sk/474124-spovedne-tajomstvo-peter …

Pre deti a mládež Pre najmenších Rozprávky Dobrodružstvo, napätie, western Young adults Fantasy, upíri Príprava do školy, pracovné zošity Encyklopédie pre deti a mládež V cudzom jazyku Pre dievčatá Pre chlapcov Dospievanie Bájky a povesti Náboženská literatúra pre deti Pre deti a mládež - ostatné viac

Mapa sídla, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR. Vybrané pojmy. Základné právne predpisy v oblasti inšpekcie práce a požiarneho dozoru. Interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré upravujú oblasť inšpekcie práce a požiarneho dozoru.

Zoznam novo vyhlásených obstarávaní | Uvostat - Štatistiky verejného ...

www.uvostat.sk/vyhlasene-obstaravania

Kompletný zoznam novo vyhlásených verejných obstarávaní. Tento zoznam obsahuje vyhlásené obstarávania (súťaže) vo vestníku UVO. Ak vás zaujímajú ako obstarávania skončili, pozrite si výsledky v tabuľke výsledkov . Názov obstarávania. Obstarávateľ. Typ. Suma obstarávania. Hlavný CPV kód. Dátum zverejnenia.

eSKOLY.SK

www.eskoly.sk

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2023 - DvePercenta.sk

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

Spojme sa pre deti 1: SPOJME SA PRE PACIENTOV: Spojme sa proti rakovine: SPOKOJNÉ DETI: SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o. SPOĽACH, o.z. Spolka: Spoločenská podpora: Spoločenstvo Angelus, o.z. Spoločenstvo Bethany: Spoločenstvo Božej lásky: Spoločenstvo Cechu Štefanovského: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino ...

Dobromat - Každým nákupom pomáhate

dobromat.sk

Venujte niekoľko % z nákupu,nepreplatíte ani cent a podporíte dobrú vec. Ďakujeme pekne za každé euro. Ďakujeme za pomoc a podporu. Ďakujeme, sme radi, že sme súčasťou Dobromatu. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi si ceníme vašu podporu. Ďakujeme za Vašu podporu, ochotu a záujem.