Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

107 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Nitriansky kraj - charakteristika regiónu - Statistics

Obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie sa podieľali 20,1 % a verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo a sociálna pomoc 13,4 %. Nitriansky kraj je najproduktívnejším poľnohospodárskym krajom Slovenska. Obhospodaruje najväčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých krajov SR (464,1 tis. ha).

slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/nitriansky%20kraj/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLEzNDQw8_YJDDQzCgt0DPQz1C7IdFQE59sVO/

Prekladač Google

Táto služba Googlu ponúkaná bez peňažného poplatku okamžite prekladá slová, frázy a webové stránky medzi angličtinou a viac ako 100 ďalšími jazykmi.

translate.google.sk/

Slovensko – Wikipédia

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Dunajské prístavy

V tejto časti „Danube Logistic Information“ môžete nájsť informácie o dunajských prístavoch. Nájdete tu stručnú charakteristiku verejných prístavov na Slovensku, presnejšie prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo. Neprehliadnite ani možnosť získania informácií o viac ako 60 dunajských prístavoch. V časti dunajské ...

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/vodna-doprava/danube-logistic-information/dunajske-pristavy

Plus JEDEN DEŇ

Plus 1 deň, správy z domova, správy zo zahraničia, správy zo showbiznisu, rozhovory

www.pluska.sk/

InfoVojna - sloboda slova

Žijeme v informačnej vojne, kde prebieha boj o našu myseľ a stále viac ľuďom sa otvárajú oči. Odvaha slobodne šíriť informácie, kritické myslenie, poznať pohľad oboch strán a analyzovanie informácií zohrávajú významnú úlohu v boji proti cenzúre, propagande a totalite.

sloboda-slova.sk/infovojna

Úvodná stránka | ÚGKK SR

Upozornenie. Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:

www.skgeodesy.sk/sk/

Štúrovo – Wikipédia

Polohopis. Štúrovo sa rozkladá v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, obklopujú ho rieky Dunaj, Hron a Ipeľ.Severozápadne od mesta sa rozprestiera Podunajská rovina, ale na východe sa nachádza pohorie Kováčovské kopce – Burda a na juhu pohorie Piliš.Administratívne spadá do okresu Nové Zámky.Z hľadiska členenia na regióny NUTS, spadá do NUTS I – Slovensko ...

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovo

Štatistický úrad SR - Úvodná stránka

02.06.2023 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR. Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 21. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 20. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ...

slovak.statistics.sk/wps/portal/

Homepage | Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

18. júna 2023, 18.00, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno. Účinkujúci: - Detský folklórny súbor Komárom - Folklórny súbor Komárom Vedúci súborov a choreografi: Madari Katalin Nagy János Fecske Renáta Gálik Klaudia Gálik Gábor Umelecký vedúci a režisér: Gálik Gábor Hudba: Áron Lakatos a jeho kapela ...

mskskomarno.sk/

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

Vyšetrenia pečene, ktoré boli dostupné na viacerých miestach na Slovensku, priniesli alarmujúce čísla. Polovici testovaných zistili stukovatenie pečene, pričom u štvrtiny išlo o ťažké štádium. Pápež koncom leta prvýkrát navštívi Mongolsko. V krajine žije jedna z najmenších katolíckych komunít na svete.

www.sme.sk/

Štátny archív v Nitre - pracovisko Archív Komárno, Ministerstvo vnútra ...

Inštitút pre verejnú správu. Archívy, registratúry, heraldika. ... Zariadenia a príspevkové organizácie MV SR v pôsobnosti SVS. Registrové úrady. Archívy. ... Verejná správa / Kontakty / Archívy. Štátny archív v Nitre - pracovisko Archív Komárno. 945 05 Komárno, Hradná 2. 035/790 39 30-34 Pošli správu. Vedúca archívu ...

www.minv.sk/

Prima banka - Sporenie, Osobný účet, Pôžička, Hypotéka, Term

Najrýchlejšie rastúca banka s pobočkami a bankomatmi v každom okrese. Získajte s Prima bankou ešte viac - Osobný účet, ktorý odmeňuje, Sporenie s úrokom 5% ročne, Hypotéku s jednotným úrokom pre každé

www.primabanka.sk/

Jízdní řády IDOS.cz

IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS.

cp.hnonline.sk/vlak/spojenie/

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku » Ministerstvo kultúry ...

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Názov: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Sídlo: Predsedníctvo synody Jókaiho 34, 945 01 Komárno Štatutárny orgán: biskup (Mgr. Róbert Géresi) a generálny kurátor (Ing. Ferenc Porubán) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00179191 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary s právnou subjektivitou ...

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/registracia-cirvii/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/reformovana-krestanska-cirkev/

Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov - Liferay

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a ...

www.uvzsr.sk/

RÚVZ v SR - UVZSR

RÚVZ v SR. Činnosť RÚVZ v SR upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

www.uvzsr.sk/index.php

Štátny archív v Nitre, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Medzinárodná spolupráca. Matriky. Hlásenie pobytu a elektronizácia. Registre, evidencie, zoznamy ... Zariadenia a príspevkové organizácie MV SR v pôsobnosti SVS. Registrové úrady. Archívy. Živnostenské úrady. Kde nás nájdete. ... pracovisko Archív Komárno. 945 01 Komárno, Hradná 2. 035/790 39 31 - 4. 035/790 39 39

www.minv.sk/

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

Celoživotné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.

www.minedu.sk/celozivotne-vzdelavanie/

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Medzinárodné organizácie. Fórum Ázie a Európy (ASEM) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Rozvojová spolupráca. Podpora dobrého riadenia verejných financií; Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie; Medzinárodná ochrana investícií. Arbitrážne spory; Finančné vzťahy s EÚ . Predvstupové ...

www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Titulná stránka -... - UPVS

Plánovaná odstávka Portálu elektronických služieb ÚPV SR. Vážení používatelia, dňa 2. júna 2023 (piatok) od 7.00 h do 15.00 h bude prebiehať plánovaná odstávka Portálu elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. V uvedenom čase nebude možné prihlasovať sa na tento portál a ani využívať jeho služby.

www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Diaľnice a rýchlostné cesty | cdb.sk

Aktuálne. , ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / - v týždni od 29.5.2023 do 1.6.2023. Dňa 17.3.2023 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných ...

www.cdb.sk/sk/vystupy-cdb/mapy-cestnej-siete-sr/podla-spravcov-ck/dialnice-a-rychlostne-cesty.alej

VšZP | Pridajte sa k nám

Pridajte sa k nám. Sme najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Zabezpečujeme kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých poistencov.

www.vszp.sk/