Nadácie a nadačné fondy • okr. Komárno a okolie

Památník Leoše Janáčka

Památník Leoše Janáčka

Hukvaldy. Rodná obec, ze které Leoš Janáček odešel už jako jedenáctiletý, ale nikdy na ni nezapomněl. Navštivte i vy tato místa, kde trávil prázdniny a volný čas, kde sbíral inspiraci, lidové písně či nápěvky mluvy. Expozice v Janáčkově domě vás přenese do …

196 kmČeská republika Hukvaldy 79 + pobočka

ZATVORENÉ (Otvára v 10:00)

DRFG a.s.

DRFG a.s.

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Preferujeme investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Majoritním vlastníkem je David Rusňák, …

Club30

Club30

Našim cieľom je pomáhať rozvíjať talenty na Slovensku a naštartovať ich v sebarozvoji. Ponúkame odborné stáže pre šikovných a cieľavedomých študentov.

United Group

Sme nadnárodná skupina spolocnosti s pôsobením v rôznych odboroch. United Rental Group, s.r.o. AVIS Rent a Car, Autopožičovňa sa zameranim na premium segment, Slovensko. AVIS Van Rental, Prenájom dodávok a úžitkových automobilov, Slovensko. AVIS …

Jihomoravská komunitní nadace

Jihomoravská komunitní nadace

Podporuje kulturní, výchovné, ekologické a sportovní projekty, které přispívají k rozvoji regionu Břeclavska a Hodonínska.

Nadační fond Solidarita a přátelství

Shromažďování prostředků pro pomoc seniorům a lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. Cílem je vytvářet podmínky pro hodnotný život.

Nadační fond díla Ondřeje Knolla

Propagace a podpora díla a samotné osobnosti fotografa a knihkupce Ondřeje Knolla.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Nadační fond podporuje vzdělávání lékařů v oblasti akutní medicíny a provozuje publikační portál pro odborné lékařské články.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 15:00)

Nadační fond New Vision for Helping Africa

Podpora humanitární a rozvojové pomoci. Poskytování pomoci místním samosprávám a organizacím v Africe.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy.

184 kmČeská republika Brno - Štýřice, Londýnské náměstí 856/2

ZATVORENÉ (Otvára v Út 08:00)

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Modrá pomáhá, z.s.

Organizace poskytující volnočasové terapie, pohybové aktivity a sociálně aktivizační služby klientům s diagnózou poruchy autistického spektra na území Jihomoravského kraje.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Podpora ekologických projektů v regionech České republiky.

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri

Pomoc chudým v zemích třetího světa prostřednictvím křesťanských misionářů. Podpora sirotků a podvyživených dětí ve Rwandě a Kongu.

Lýskův nadační fond

Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební teorie.

Nadační fond Modrý hroch

Snaha o zlepšení prostředí při ústavní léčbě a modernizaci léčebně preventivní péče o poraněné děti.

Nadační fond Campianus

Zajišťujeme prostředky na stavbu koncertních varhan.

185 kmČeská republika Brno-město, Kozí 684/8

Nadační fond Niké

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Nadační fond Foskar

Udělování ocenění za výrazný počin v aktivním hudebním i tanečním folklóru a folklorismu v České republice.

Vzdělávací nadace Jana Husa

Podporuje rozvoj svobodného vzdělávání jako základu zdravé občanské společnosti založené na principech demokracie, solidarity a zodpovědnosti.

Nadace Envioptimum

Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Nadace orientačního běhu

Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice.

Nadační fond Lepší vyhlídky

Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme …

Nadační fond Kociánka

Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným postižením.

Nadace Hnutí Grálu v České republice

Zabýváme se pořádáním veřejných přednášek, seminářů, kulturních akcí a besed na témata životních otázek. Pořádáme vícedenní pobytů pro děti i dospělé.

Nadace EKO 2000

Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových domech.

187 kmČeská republika Brno - Černá Pole, Janouškova 580/5

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Nadační fond Vranov

Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Podpora vzdělávání a rozvoje, péče o děti z dětských domovů, ochrana lidských práv a svobod.

Nadační fond Lepší vyhlídky

Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme …

Nadační fond Veronika

Podporujeme projekty a aktivity právnických i fyzických osob zaměřené na tělesně či mentálně postižené občany. Provozujeme denní centrum.

Nadační fond ProPohyb

Provozujeme nadaci s nabídkou bezplatných konzultací pro pacienty i lékaře. Poskytování finančních příspěvků jednotlivcům a rodinám s oprávněným nárokem na zdravotní pomůcky. Zajistíme pomoc s výběrem zdravotních pomůcek.

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Podpora rozvoje komunitního života, především v oblasti vzdělávání, kultury a umění v okrese Vyškov.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Nadace Jana Pivečky

Motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich aktivit. Ochrana životního prostředí. Budování zdravé občanské společnosti.

Nadace Tomáše Bati

Podpora sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podnikatelské aktivity.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích

Provozujeme závodiště a organizujeme dostihové závody. Nabízíme tréninky na dráze se službami dojíždějícího trenéra.

Svatý Hostýn

Pečujeme o církevní památku a její rozvoj. Je to významné mariánské poutní místo ve Zlínském kraji. Provádíme bohoslužby.

171 kmČeská republika Chvalčov, Svatý Hostýn 115

Nadační fond Jakuba Škody

Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného typu.

Nadační fond DĚTEM

Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou chorobou.

Nadační fond Život tady a teď

Snažíme se pomoci dětem a jejich rodinám zvládnout situaci při těžké nemoci či úrazu, následnou rehabilitaci a další nepříznivé okolnosti.

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v odborné a jazykové oblasti. Podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků školy.

Nadační fond Student

Nezisková organizace byla založena s cílem získávat finanční prostředky od podniků, soukromých podnikatelů i jednotlivců, a také od rodičů, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu aktivit.

Studijní nadace CS Cabot

Udělujeme stipendia studentům vysokých škol. Podporujeme studenty z rodin s nižšími příjmy při vysokoškolském studiu.

SALUS, o.p.s.

Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou nouzí.

Pro dětský smích - nadační fond

Pro dětský smích - nadační fond

Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění života dětí trpícími závažnými nemocemi, pobývajícími v nemocničních a vzdělávacích zařízeních a snažíme se o přímou pomoc pro děti trpícími těžkými, onkologickými, nebo neurologickými nemocemi. …