Katastrálne úrady • okr. Komárno a okolie

Ing. Jiří Fiedler

Ing. Jiří Fiedler

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba …

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski

Jeżeli szukasz pomocy przy rejestracji i obsłudze prawnej spółek, sprawdź ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Błażej Sarzalski. Nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem jest do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do skorzystania z opcji kontaktu. …

Katastrální pracoviště Krnov

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních …

Okresné úrady / Klientske centrá / Komárno / Kataster

www.minv.sk

Klientske centrum Komárno Kataster Platanová Alej 2735/7, 945 01 Komárno vedúci / riaditeľ odboru Mgr. Nikoleta Zachar- vedúca katastrálneho odboru telefón: +421 35 2819420 fax: +421 35 7704421 e-mail: Pošli správu. ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00 Piatok: 08:00 - 14:00

Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor | Úrady Slovenskej Republiky

www.uradysr.sk/katastralny-urad-komarno

Adresa Platanova alej 7, Komárno Telefón 035/2819420 E-mail mail Otváracie hodiny Pondelok 8:00 - 15:00 Utorok 8:00 Okresný úrad Komárno – katastrálny odbor Adresa

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO KATASTRÁLNY ODBOR

www.minv.sk

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO KATASTRÁLNY ODBOR Platanová alej 7, 945 01 Komárno Telefón: Fax E-mail Webové sídlo IČO xx421-035-2819421 xx421-035-7704421 skkn@skgeodesy.sk www.minv.sk 00151866 - Podľa rozdeľovníka - Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Komárno X-35/2023-7 Ing. Badalová L./9426 14.03.2023

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO KATASTRÁLNY ODBOR

www.minv.sk

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO KATASTRÁLNY ODBOR Platanová alej 7, 945 01 Komárno Telefón: Fax E-mail Webové sídlo IČO xx421-035-2819421 xx421-035-7704421 skkn@skgeodesy.sk www.minv.sk 00151866 ... Pokojná ul.2831/15, 945 01 Komárno, titulom nadobudnutia uznesenie 5D/392/2018 zo dňa 09.05.2019, Z-2507/2019 v spoluvlastníckom podiele 342/ ...

Katastrálny úrad Komárno | Podnikam.sk

podnikam.sk/zoznam-urady-institucie/katastralne- …

V rámci okresu Komárno pre verejnosť aj podnikateľov ponúka služby v oblasti evidencie parciel a nehnuteľností miestne príslušný katastrálny úrad v Komárne. Vo forme samostatného odboru pod okresným úradom ponúka počas úradných hodín každý pracovný deň služby informovania aj prijímania žiadostí a zmien a to tak v rámci odboru katastrálnych máp a operátu, ako ...

Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor - tlaciva-online.sk

www.tlaciva-online.sk/institucie/kataster/komarno

Správa katastra Komárno. Kontaktné údaje, adresa, mapa... Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor Adresa: Platanová alej 7, 945 01 Komárno

Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor, Komárno, Platanova alej ...

www.azet.sk/firma/1157816/okresny-urad-komarno-k …

Kontaktné údaje Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor. www.minv.sk. 035 / 281 94 20. 035 / 770 44 21. Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor Platanova alej 7 945 01 Komárno. Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

OKRESNÝ SÚD Komárno - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

www.okresnysud.urad-online.sk/okresny-sud/komarn …

OKRESNÝ SÚD Komárno - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni. Okresné súdy SR. ... Katastrálny úrad; Pridajte si urad-online.sk medzi obľubené položky; Okresné súdy SR; Krajské súdy SR; Kontakty, mapa, stránkové dni; Všetky úrady - Reálna pôžička do 2300 ...

Kataster Portal

kataster-portal.sk

Aplikáciu prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) Mapa stránok Verzia 6.37.06.11

ČÚZK - Katastrální úřady

www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni- …

Katastrální úřad je zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, jako jiný správní úřad pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky, je účetní jednotkou a řídí jej ředitel jmenovaný předsedou Českého úřadu zeměměřického a ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Komárno, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Klientske centrum Komárno Záhradnícka 6, 945 01 Komárno Prednosta Mgr. Marek Mihály telefón: sekretariát - tel: 0961312001, supervízor-tel: 0961315700 fax: Podateľňa okresného úradu: podatelna.kn"zavinac"minv.sk e-mail: Pošli správu. ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00 Piatok: 08:00 ...

Okresný úrad Komárno (Nám. M. R. Štefánika) - Otvaracie-hodiny.sk

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-urad-kom …

Okresný úrad Komárno Námestie M. R. Štefánika 10 945 01 Komárno. Ďalšie informácie. ... Naposledy sme kontrolovali: 16.03.2021: Podmienky poskytovania informácií » Mohlo by Vás zaujímať. Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor (Platanová alej) Okresný úrad Komárno - Odbor živnostenského podnikania; Okresný úrad ...

OBVODNÝ ÚRAD Komárno - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

www.obvodny.urad-online.sk/obvodny-urad/komarno. …

Katastrálny úrad; Pridajte si urad-online.sk medzi obľubené položky; Obvodné úrady SR; Prehľad oddelení na OÚ SR; ... Obvodný úrad Komárno . Adresa: M. R. Štefánika 10 945 36 Komárno. Telefón: 035/7900808 - 035/7900805 (kancelária prednostu) Fax: 035/7701692. Mail: prednosta@kn.vs.sk.

Katastrálny úrad | Úrady Slovenskej Republiky

www.uradysr.sk/katastralny-urad

KATASTRÁLNY ÚRAD. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej návštevy. Katastrálny zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Kataster nehnuteľností | ZBGIS - ÚGKK SR

zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia.

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO Katastrálny odbor

www.minv.sk

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor vykonal v predmetnej veci šetrenie, ktorým boli zistené nasledovné skutočnosti: V súčasnosti sú parcely registra „C“ KN č. 5209/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 631 m2, č. 5209/4 záhrada o výmere 964 m2 a parcela registra „E“ KN č. 5209 orná

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ online vyhľadávanie v katastri online podľa ...

katasternehnutelnosti.vyhladajsi.sk/vlastnici.php

Kataster nehnuteľností - vyhľadávanie podľa vlastníkov. Kraj: (Vyberte kraj) Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský. * nutné zadať. Okres: * nutné zadať. Obec: * nutné zadať. Katastrálne územie:

OKRESNÝ ÚRAD Komárno - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

okresny.urad-online.sk/okresny-urad/komarno.php

Katastrálny úrad; Pridajte si urad-online.sk medzi obľubené položky; Okresné úrady SR; Prehľad oddelení na OÚ SR; Kontakty, adresy, telónne čísla ... OKRESNÝ úrad Komárno . Adresa: M. R. Štefánika 10 945 36 Komárno. Telefón: 035/7900808 - 035/7900805 (kancelária prednostu) Fax: 035/7701692. Mail: prednosta@kn.vs.sk.

Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor (Platanová alej)

www.otvaraciehodiny.sk/hodiny/okresny-urad-komar …

Okresný úrad Komárno - Katastrálny odbor (Platanová alej) Stlačte tlačidlo a zobrazia sa Vám tieto údaje: Otváracie hodiny Adresa; Telefónne číslo E-mail Webová stránka; Zobraziť Overenie histórie kilometrov vozidla z Technickej a emisnej kontroly. ...