Ministerstvo školstva • okr. Komárno a okolie

Dům zahraničních služeb

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 11:00)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Národní institut pro další vzdělávání

Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb spojených s pořádáním kursů, školení, škol v přírodě a výcvikových kursů ministerstva.

Ministerstvo, MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Užívaná zkratka: MŠMT Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 IČO: 00022985 www.msmt.cz. Elektronická podatelna: posta@msmt cz. Nahoru. Navigace v sekci. Základní informace; Služby veřejnosti; Legislativa; Hospodaření resortu; Kariéra na MŠMT;

Školství v ČR, MŠMT ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

Školství v ČR. V této sekci naleznete důležité informace pro pedagogy, žáky, ředitele škol, vzdělávací instituce i nejširší veřejnost, které se týkají všech stupňů vzdělání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské), ale také informace o speciálním školství, dalším vzdělávání ...

Univerzita J. Selyeho - Úvodná strana - ujs.sk

www.ujs.sk/sk

Selye János Egyetem Komárom, Univerzita Jána Selyeho Komárno, J. Selye University. Selye János Egyetem Komárom, Univerzita Jána Selyeho Komárno, J. Selye University. Hlavné menu UJS. Univerzita. O univerzite; Rektorát. Rektor ... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu možného šírenia koronavirusu ...

Ministerstvo školstva Komárno (22 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-skolstva_1/koma …

Slovensko Nitriansky kraj Ministerstvo školstva - Komárno. 1 - 22 z celkom 22 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Pridať hodnotenie. Poskytovanie základného vzdelania pre deti, výchova a rozvíjanie schopností. www ...

Spojená škola Hradná 7 Komárno - EduPage

spojenaskolakn.edupage.org

Ministerstvo školstva, vedy, ... Komárno v zmysle § 7 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva prieskum trhu na stavebné práce pri rekonštrukcii a zateplení spojovacej chodby a telocvične Spojenej školy , Hradná 7, Komárno.

Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

www.minedu.sk

Financovanie školstva RÚŠS Najnovšie pridané dokumenty. Výzva na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl; Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/celozivotne-vzdelavanie

Celoživotné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.

Voľné pracovné miesta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/volne-pracovne-miesta

Voľné pracovné miesta pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pridať ponuku. Rozšírené hľadanie. Pedagogická pozícia. Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) (300) Učiteľ/ka SŠ. (201) Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Kontakty | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

www.minedu.sk/kontakty

Kontakty. Poštová adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Stromová 1. 813 30 Bratislava. Telefón: +421 2/59 374 111. E-mail: podatelna@minedu.sk. Podateľňa je pre verejnosť otvorená.

Štrukturálne fondy EÚ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/strukturalne-fondy-eu

Štrukturálne fondy EÚ. Fondy Európskej únie sú čerpané v rámci sedemročných tzv. programových období a slúžia ako nástroj politiky súdržnosti na znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi EÚ. V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 sú fondy Európskej únie na Slovensku poskytované cez Program Slovensko ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Komárno, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ STREDA: 8.00 - 17.00 . Ministerstvo vnútra SR; ... Klientske centrum Komárno Záhradnícka 6, 945 01 Komárno Prednosta Mgr. Marek Mihály

Najzásadnejšie zmeny v novele Zákona o športe - prehľad

www.olympic.sk/clanok/najzasadnejsie-zmeny-v-nov …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o športe. Štátne inštitúcie i verejnosť môžu návrh právneho predpisu pripomienkovať do 13. júla 2022. Nový Zákon o športe prináša množstvo zmien oproti súčasnosti.

Uznávání studia na vysokých školách v zahraničí pro zdravotní a ...

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-studia-n …

Uznávání studia na vysokých školách v zahraničí pro zdravotní a sociální účely. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá žádosti o uznání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely; žádosti vyřizuje odbor vysokých škol. Podrobné informace včetně formuláře ...

Ministerstvo školstva, vedy,... - Europe Direct Komárno | Facebook

www.facebook.com/europedirectkomarno/posts/25903 …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. novembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu...

Organizace školního roku - MŠMT ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku- …

Organizace školního roku. Organizace školního roku (prázdniny) v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích pro roky 2021/2022 až 2027/2028 a informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Najnovšie pridané dokumenty | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/najnovsie-pridane-dokumenty

Najnovšie pridané dokumenty. Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na RP ENVIROPROJEKT 2023. Výzva na predloženie žiadosti o financovanie RP - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023.

HRANIČNÉ PRIECHODY KOMÁRNO A... - Ministerstvo vnútra SR | Facebook

cs-cz.facebook.com/239366402785275/posts/hrani%C …

HRANIČNÉ PRIECHODY KOMÁRNO A ŠTÚROVO SÚ OTVORENÉ! V piatok 20. marca 2020 o 6.00 hod. maďarská strana otvorila hraničné priechody pre osobnú dopravu a peších: ️ Komárno – Komárom ️ Štúrovo –...

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 | Ministerstvo školstva, vedy ...

www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-co …

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako ...

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

nivam.sk

O NIVAME. Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje činnosti ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či správa ...

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky ...

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv% …

Ministerstvo školství řídí a za jeho činnost odpovídá ministr školství, kterého jmenuje prezident Slovenské republiky na návrh předsedy vlády Slovenska. Současným ministrem školství je od 15. května 2023 Daniel Bútora. Časová osa ministrů školství Slovenské republiky

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Komárno. Levice. Nitra. Nové Zámky. Šahy. Šaľa. Štúrovo. Topoľčany. Zlaté Moravce. Želiezovce. Prešovský kraj. Trenčiansky kraj. Trnavský kraj. Žilinský kraj.

Zoznam ministrov školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ministrov_%C5%A1kol …

Povereníci a ministri školstva na Slovensku do roku 1989. Od roku 1920 do Nežnej revolúcie v roku 1989 pôsobilo na Slovensku vo funkcii ministra školstva alebo jej zodpovedajúcej približne 21 ministrov: . Po vzniku prvej česko-slovenskej republiky v roku 1918 školstve aj na Slovensku rozhodovalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstva …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre školstvo a vzdelávanie. ... Ministra školstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho ...