Ministerstvá, úrady • okr. Komárno a okolie

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

186 kmČeská republika Brno - Staré Brno, Vinařská 965/6 + pobočky (3)

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie

Velitelství výcviku – Vojenská akademie je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany ČR.

Státní plavební správa

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

201 kmČeská republika Olomouc - Holice, Pavelkova 664/13 + pobočky (7)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

71. mechanizovaný prapor Hranice

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Plní úkoly v sestavě úkolového uskupení, mechanizované brigády, divize či samostatně.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.