Úrady práce

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyKomárno > Úrad práce ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Občan hľadajúci zamestnanie. Sociálne veci a rodina. Zamestnávateľ ...

www.upsvr.gov.sk/kn.html

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty > Kontakty - Slovensko

Kontakty. adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Nám. M.R.Štefánika 9. 945 01 Komárno. tel: 035/24 44 315, mailová adresa: kn@upsvr.gov.sk. Hlavné telefónne čísla : pracovisko Komárno, Župná 15 - 035/24 44 999 fax. 035/77 01 675. pracovisko Hurbanovo, Komárňanská 147.

www.upsvr.gov.sk/kn/urad-psvr/kontakty.html

ÚPSVaR - Slovensko

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí. Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci ...

www.upsvr.gov.sk/

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOMÁRNO - Slovensko

Zuzana Bozsókyová zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk Komárno 035/2444522 Mgr. Dóra Dikáczová dora.dikaczova@upsvr.gov.sk Komárno 035/2444411 Mgr. Katarína Gerendásová katarina.gerendasova@upsvr.gov.sk Komárno 035/2444413 ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOMÁRNO Agenda služieb pre občana ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA

www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/urady/KN/Kontakty_OSO_KN_1.pdf

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Otvaracie-hodiny.sk

Otváracie hodiny pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Prejsť na obsah. ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 9 Pracovisko: Župná 15 945 01 Komárno. Ďalšie informácie. Telefón: +421 35 244 49 99: Fax: +421 35 770 16 75:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-komarno-1402/

ÚPSVaR > Aktuálne oznamy > Aktuálne oznamy - Slovensko

Agentúry dočasného zamestnávania. Sociálne podniky. Chránené dielne a chránené pracoviská. Obsah. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno > Aktuálne oznamy. Aktuálne oznamy. Oznámenie o zmene zdroja financovania príspevku. Oznámenie o zmene zdroja financovania príspevku poskytovaného v zmysle národného projektu ...

www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy.html

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno M.R.Štefánika

Podnikajte.sk > Stránkové hodiny > Úrad práce > Nitriansky kraj > Okres Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno M.R.Štefánika. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno M.R.Štefánika Nám. M. R. Štefánika 9 Komárno Okres Komárno Nitriansky kraj Telefón: 035/2443 101

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny-urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-komarno-m-r-stefanika

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Azet.sk

www.upsvar.sk. 035 / 244 49 99. kn@upsvr.gov.sk. 035 / 770 16 75. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Župná 15. 945 01 Komárno. Kontaktovať e-mailom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie informačno-sprostredkovateľských služieb, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, služieb ...

www.azet.sk/firma/16282/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-komarno/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Kontakt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Intermet: www.knupsvr.sk Email: upsvr_kn@upsvar.sk Telefón: 035 / 244 49 99, +421 352 444 999 FAX: 035 / 770 16 75, +421 357 701 675 Erika Polgárová 035 / 244 43 19 Erika.Polgarova@upsvar.sk

urad-prace.trade.sk/

Práca ihneď: Mestský úrad Komárno - Máj 2023 - Aktuálne ponuky práce ...

Práca: Mestský úrad Komárno • Vyhľadávanie z 15.500+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Komárno • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Mestský úrad nájdete ľahko!

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-mestsk%C3%BD-%C3%BArad/Kom%C3%A1rno

Úřad práce ČR

Úřad práce ČR výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí, úspěšně pokračuje v digitalizaci služeb pro klienty. Klíčové pokroky ve zkracování doby vyřizování žádostí i v procesu digitalizace služeb zaznamenal v minulých měsících Úřad práce ČR. Statistiky ukazují, že se podařilo výrazně snížit dobu ...

www.uradprace.cz/

Práca ihneď: Komárno - Jún 2023 - Nové ponuky práce - Jooble

Práca Komárno • Vyhľadať z 16.000+ aktuálnych ponúk práce • Ponuky od všetkých popredných spoločnosti a pracovných portálov: Komárno • Rýchlo & zadarmo • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Nájdi si prácu svojich snov už dnes!

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca/Kom%C3%A1rno

Práca ihneď: Pracovny úrad Komárno - Máj 2023 - 211 ponúk práce - Jooble

Práca: Pracovny úrad Komárno • Vyhľadávanie z 14.500+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Komárno • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Pracovny úrad nájdete ľahko!

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-pracovny-%C3%BArad/Kom%C3%A1rno

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Komárno - IMPLEA

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Číslo spisu: Výzva na predkladanie ponúk Podprahová zákazka – poskytnutie služby 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Sídlo: Nám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno IČO: 37961195 DIČ: 2021777780

www.ia.gov.sk/data/files/!obstaravanie-vyzvy/vo1263/vyzva(vo1263)_vyzva_-_obkladac__KOMARNO.pdf

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Otvaracie-hodiny.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin - pracovisko Turčianske Teplice. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin - pracovisko Vrútky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - pracovisko Sobrance.

www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Námestie M.R.Štefánika č. 9, 945 01 Komárno ... Zastúpený: Ing. Darina Nagyová – riaditeľka ÚPSVR Komárno bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0058 6445 IČO: 30794536 Variabilný symbol: 9854232102 (ďalej ako „Správca pohľadávky ...

crz.gov.sk/data/att/3486725.pdf

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Slovensko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Námestie M.R.Štefánika č. 9, 945 01 Komárno _____ Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorené v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 Zb. ... Sídlo: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Nám. M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno (ďalej len „ÚPSVR ...

crz.gov.sk/data/att/4087597.pdf

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty - Slovensko

Úrad PSVR; Aktuálne oznamy; Sprostredkovanie práce; Sociálne veci a rodina; Služby zamestnanosti; Voľné pracovné miesta; Štatistiky; Zverejňovanie; Kontakty. Oddelenie sprostredkovania práce; Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF; Referát správneho konania; Aktivačné centrum

www.upsvr.gov.sk/kn/kontakty.html

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Podnikajte.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - vysunuté pracovisko Hurbanovo. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - vysunuté pracovisko Hurbanovo. Komárňanská 147. Hurbanovo. Okres Komárno. Nitriansky kraj. Telefón: 035/2446 314.

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny-urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-vysunute-pracovisko-hurbanovo

Okresný úrad úrad práce a sociálnych vecí komárno úradné hodiny ...

Okresný úrad úrad práce a sociálnych vecí komárno úradné hodiny sjezdcskb2019.cz [email protected] Ksiltovka f. Zátka s uchom. Šanóny v kuchyni. Skusenosti s floraliv u detí pri herpesoch. Nech prehrat zvuk 7 1. Kni kráľov eliáš hlavne postavy a obsah ...

mestoalbrechtice.sjezdcskb2019.cz/