Neurologické oddelenia nemocníc

Klinika dětské neurologie - Fakultní nemocnice Brno

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění. Působíme v redakčních radách odborných časopisů.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz neurologického oddělení. Zajišťujeme předoperační a pooperační péči.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Psychiatrická léčebna

Psychiatrická léčebna

Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína, ...

Neurologické oddělení I. - Nemocnice Vyškov

Provozujeme neurologické oddělení. Oddělení disponuje 45 lůžky. Poskytujeme komplexní léčebnou a diagnostickou péči v oboru neurologie se speciálním zaměřením na cévních mozkové příhody. Zajišťujeme léčbu mozkového infarktu metodou fibrinolýzy a ošetřování ...