Študijné a vedecké knižnice • okr. Komárno a okolie

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ekonomicko-správní fakulty

Středisko působí jako vysokoškolská knihovna s přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji informací.

187 kmČeská republika Brno - Pisárky, Lipová 507/41a + pobočky (12)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje.

ZATVORENÉ (Otvára v 10:00)

Informační centrum - Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty

Knihovna se zaměřuje na oblast biomedicínských věd, lékařství a zdravotnictví.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

Provoz odborné knihovny s literaturou k českým i slovenským dějinám.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 13:00)

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR

Shromažďování etnologických, etnografických a folkloristických publikací i literatury příbuzných oborů.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Ústřední knihovna Filozofické fakulty

Ústřední fakultní knihovna se studovnou s možností přístupu na internet, kopírování, tisku a skenování.

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

Ústřední fakultní knihovna shromažďující pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

186 kmČeská republika Brno-město, Joštova 218/10 + pobočky (14)

Knihovna Biofyzikálního ústavu AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Ústřední knihovna Právnické fakulty

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:30)

Knihovna Fakulty sportovních studií

Fond knihovny se skládá z pěti tisíc svazků knih, ročníků časopisů a diplomových prací ve volném výběru.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Nabídka knihovnických a informačních služeb. Poskytujeme možnost kopírování a přístupu k internetu.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Knihovna Ústavu územního rozvoje

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZATVORENÉ (Otvára v Nie nonstop)

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Služby knihovny zahrnují: přístup k vědecké literatuře, zajišťování kopií článků z časopisů, které ústav vlastní i nevlastní, zajišťování výpůjček knih z ústavní knihovny, meziknihovní výpůjční služba (MVS), zajišťování elektronického přístupu k …

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Možnost kopírování textů.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 10:00)

Knihovna Fakulty informatiky

Fakultní knihovna disponuje až patnácti tisíci svazky knih a padesáti tituly časopisů. V knihovně jsou k dispozici studijní místa.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na archeologii a přidružené obory. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, rešeršní, meziknihovní výpůjční i kopírovací služby. Spolupracujeme se zahraničními …

SIS VFU Brno

Zajištění knihovnických a informačních služeb se zaměřením na zvěrolékařství. Zajištění konzultačních, poradenských a rešeršních služeb, vzdělávací informační výchovy a školení uživatelů. K dispozici je veřejně přístupný katalog knihovny. Nabídka sterilizace …

188 kmČeská republika Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (20)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Knihovna Ústavu geoniky AV ČR

Provozujeme knihovnu s literaturou z oboru geoniky. Nabízíme časopisy, bibliografie a editace.

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna se specializací na odbornou literaturu nabízí prezenční a absenční výpůjčky, informační služby související se studiem a vědecko-výzkumnou prací, meziknihovní výpůjční služby, referenční služby, vyhledávání informací v síti internet, reprografické …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nabídka knihovnických služeb pro pedagogy, studenty i odbornou veřejnost.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Knihovna Řeholního domu T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Nabídka knihovních služeb se zaměřením na teologii, lingvistiku a filozofii.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)

Britské centrum Knihovny UP

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. V široké nabídce naší knihovny si každý najde materiály pro svoji jazykovou úroveň. Při výběru vhodné studijní literatury rádi každému poradíme. Po předchozí …

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby. Její fond je zaměřen na humanitní, společenské a přírodní vědy, medicínu, náboženství a sport.

203 kmČeská republika Olomouc, Biskupské nám. 842/1 + pobočky (16)

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

FARMAK, a.s.

Provoz knihovny specializované na odbornou literaturu.

Knihovna Cement Hranice

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.