Hospice

Manaia, s.r.o.

Agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči, podle nejnovějších medicínských standardů, klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území Pardubic a širšího ...

MUDr. Eva Richterová

Provoz ambulance paliativní medicíny. Nabídka domácí hospicové péče.

Oblastní charita Uherské Hradiště

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Charita Šternberk

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Sociální rehabilitace Rozkvět Nízkoprahové denní centrum Uzel Charitní poradna nedlužím. Klub Želva. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Charitní šatník.

Charita Konice

Podpora charitních služeb. Domácí zdravotní a hospicová péče. Charitní pečovatelská služba Konice.

Charita Kyjov

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistenční služba. Charitní domácí zdravotní péče.

Charita Valašské Klobouky

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky. Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice. Osobní asistence. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Charitní šatník.

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistence. Domácí zdravotní péče. Sociální rehabilitace. Úklidová firma.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Poskytování sociálních služeb nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem a jejich blízkým. Nabídka domácí a lůžkové hospicové péče.

Diecézní charita Brno - Dům léčby s hospicem sv. Josefa

Poskytování péče nevyléčitelně nemocným, podpora jejich potřeb v době nemoci či v období umírání.

Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

Nabídka specializované zdravotnické péče osobám nevyléčitelně nemocným včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší.

Hospic svatého Lazara

Zajištění zdravotnické a ošetřovatelské péče s duchovní a sociální pomoci.

Oblastní charita Červený Kostelec

Zajištění pomoci terminálně nemocným pacientům s převážně onkologickým onemocněním a jejich rodinám s ohledem na kvalitu života nemocného.

Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj

Zajištění kvalifikované pomoci lidem s nevyléčitelným onkologickým onemocněním a umírajícím.

Gabriela o.s.

Poskytování pomoci a podpory nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Půjčování pomůcek. Zajištění domácího hospicu.

Hospic Štrasburk

Poskytování lůžkové a domácí hospicové péče.

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Nabídka komplexní ošetřovatelské a lékařské péče. K dispozici je 22 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje s přistýlkou pro rodinného příslušníka.

Hospic v Mostě, o.p.s.

Nabídka lůžkové a domácí hospicové péče a sociální odlehčovací služby.

HVĚZDA - občanské sdružení

Poskytování sociálních služeb a zdravotní péče sociálně znevýhodněným občanům.

Občanské sdružení Tři

Poskytování domácí hospicové a lůžkové péče, asistenčních služeb. Půjčování zdravotnických pomůcek. Provozování centra denních služeb.

Hospicové hnutí - Vysočina

Nabídka péče o nemocné a osamělé lidi. Poskytování poradenství v péči o nemocné. Domácí, terénní hospicová péče.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Poskytování specializované paliativní péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Hospic sv. Jiří v Chebu, o.s.

Provoz sdružení usilující o založení hospice na Chebsku.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Komplexní domácí hospicová péče poskytována terminálně nemocným pacientům. Zdravotní, sociální, psychologická a duchovní péče v domácím prostředí.

Hospic Frýdek - Místek, p.o.

Poskytujeme komplexní paliativní péči a pobytové odlehčovací a sociálně zdravotní služby.

Charita Valašské Meziříčí

Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Charitní pečovatelská služba. Domácí zdravotní a paliativní péče. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Oblastní charita Vyškov

Centrum denních služeb. Centrum duševního zdraví.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Provoz hospicu. Poskytujeme sociální služby, hospicovou péči určenou nevyléčitelně nemocným a umírajícím občanům. Zajišťujeme péči formou domácí i lůžkové.

Domácí hospic Athelas

Domácí hospic je církevní nezisková organizace poskytující péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění) a kteří si přejí péči v domácím prostředí.